Творческо пространство

Проекти

Фондация „Веридас“ е частна организация, която е утвърден оператор в създаване и реализиране на творчески образователни иницативи за възрастни и деца, както и проекти в областта на опазване на културно-историческото наследство. Организацията подпомага социално-икономическото  развитие в местен и  национален план чрез участие в европейски партньорски мрежи и структури.

Дунавски Аерариум

Проект „Дунавски Аерариум“ е първата реализирана концепция в Северозападна България, която въплъщава идеята за „Новия европейски Баухаус“, междудисциплинарна инициатива за подпомагане на зеленото възстановяване със средствата на изкуството, културата и технологиите. Мащабната  иницатива е под егидата  на културната програма на Европейския съюз - “Творческа Европа”.

 

Проект "Като по конец -изкуството да рисуваш с нишки"

Артистична сцена за любители – занаятчии "Изкуството да рисуваш с нишки" се реализира по проект „Като по конец – изкуството да рисуваш с нишки“, съ-финансиран по "ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО 22” на НФ „Култура“.https://ncf.bg/bg


Проектът допринася за популяризиране на българско любителско творчество по достъпен, ангажиращ и интерактивен начин чрез разработване и включване на участниците в цялостна образователна програма – творчески ателиета,  открита репетиция  и артистичната сцена, в които  до момента  се включили 30 занаятчии –любители и над 100 участника, както деца, така и възрастни.

Творческата концепция на проекта  създава устойчиви условия за подкрепа, защото има мултипликационен ефект и въздействие   чрез експериментиране  с пространства, материали, сценични и презентационни техники,  идеи, авторски визии, автентични техники за представяне на традиционни ръчни занаяти, привличане на нова публика чрез широко сътрудничество между  творци в областта на театрално изкуство, частни културни организации  и лица, които работят в областта творческите индустрии и любители.