Творческо пространство

Дунавски Аерариум

Дунавски АЕРАРИУМ  е първата по рода си инициатива, която предлага споделено културно пространство за творчески и сценични изяви в България. Иновативната му визия нарежда страната ни сред първите, реализирали новата „Баухаус” концепция на Евопейския съюз за създаване на пространства за срещи на кръстопътя между изкуството, социалното приобщаване, науката и технологиите. Концепцията и реализацията включва  нов подход в творческата индустрия, чрез който да се даде възможност на независимите творци да изявят таланта си сред алтернативни и експериментални пространства с цел създаване на високостойностна сценична провокация към публиката.

Инициативата  за създаване на проект „Дунавски АЕРАРИУМ - споделено културно пространство за творчески и сценични изяви“ стартира през 2014 година и  се реализира от  Фондация "Веридас" чрез финансовата подкрепа на  „Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата 2020“ на Национален Фонд „Култура“  и собствено съфинансиране.

Проектът „Дунавски АЕРАРИУМ” събира под „един покрив“  местни творчески  общности с изявени творци на  кукленото театрално  изкуство, като им предоставя алтернативни пространства за нови творчески изяви и нови преживявания. Търсенията са насочени към създаване на иновативни авторски творби в стил „пърформънс” с цел привличане на публика за естетическо съпреживяване и естественото й приобщаване към творческия процес.

Главната цел на проекта  е създаване  на  творческа платформа, която предоставя възможности за следкризисно възстановяване и стабилизиране, с възможност за разработване на стратегия, визия, план на риска и да насърчи адаптацията на независимия творчески сектор, неговите публики и партньори към извънредните обстоятелства.


Специфичните  цели  на проекта се фокусират върху  осигуряване на условия и подкрепа за създаването на високостойностни  художествени  продукти, които да съчетаят българския професионализъм в областта на куклено-театралното изкуство и търсенията и очакванията на публиката, като се привлекат изявени творци и млади таланти. Художествените продукти са  интерактивни и предназначени за два вида публика. Едната физически присъства на представянето/пърформънса, а другата е виртуална и се докосва до сценичните продукти чрез специално разработени и представени дигитални продукти. Проектната творческа идея предоставя разширяване на възможността за съвместно творение по отношение на ангажиране на публиката, като я  въвлича в творчески и динамичен процес в естествена и дигитална среда.


Откритите и закрити творчески пространства / Дунавски АЕРАРИУМ/ представляват една открита сцена  в реално време, в която творците експериментират свободно с материали, техники, сценографски решения, дизайн за  създаване на творчески визии за  кукли и костюми,   сценично присъствие, автентични техники с цел  привличане на нова публика чрез широко сътрудничество между  утвърдени независими творци в областта на кукленото театрално изкуство, частни културни организации  и лица, които работят в областта творческите индустрии и които са засегнати от извънредната обстановка.

Творчески екип

Иновативният подход и специфични цели на проекта „Дунавски Аерариум“ разкри  възможност за създаване на творчески екип с нестандартни търсения и отношение към творческия процес. Авторите  „излязоха на открито“  сред природата, в извънградска среда,  извън рамките на сцените и галериите, за да  провокират зрителя и неговите   емоционални възприятия за вътрешни и външни пространства, предмети и явления чрез жива картина“ и въвличане в естетическо - динамично съпреживяване сред естествено размитите граници  „творец – зрител”.  Автентичният декор привлече и местни занаятчии, ръкотворци, актьори, сценографи и представители на местните творчески гилдии с национално признание.  

 Сред имената, вдъхновени от новата възможност за творческа изява са:


Ханна Шварц е утвърден творец в областта на  сценографията  и костюмографията, активен участник в проекта като автор и обучител в художественото ателие „Кукли с Ханна Шварц“, чието общуване с нови публики вдъхнови създаване на нов сценичнен културен продукт, интерактивната инсталация, тип пърформънс „Раждането на човека”.


Надежда Гончева / Ащон Ка – актриса.  Базираната в Белгия българска артистка е популярна със своите живи статуи. Известна с таланта си в Белгия, Холандия, Естония, Израел, Кувейт, Дубай, Индонезия, Надежда Гочева е носител на 7 награди за последните 5 години от международни фестивали  В проекта участва като автор и обучител в художествено ателие  и създаване на сценичен културен продукт, тип пърформънс. В рамките на проект Дунавски Аерариум Ащтон Ка се  вдъхнови, създаде и представи   пред публика авторския персонаж  „Това е Чистачът”, обобщаващ образ на творческите търсения на границата на реалното – чистачът на улицата, но и на душата и духа. Талантливата актриса представи тънкостите за нанасяне на грим като основна част от изграждането на различни образи и постигане на творчески внушения в рамките на  художествено ателие “Специални ефекти и грим за живи статуи“.

Магдалена Митева –  куклена актриса, режисьор, сценограф, дизайнер на бижута и дрехи, майстор на кукли. Митева е независим творец с авторски спектакли, които печелят национални и международни награди. Участва като автор  и обучител на художествено ателие. Тя участва в създаването на сценичен културен продукт, тип пърформънс с иновативната артистична инсталация "Да влезе възДухът", която е вдъхновена от историята, бита и културата и творческото пространство в Гомотарци. Инсталацията  включва 14 рамки за прозорци, всяка от които разказва на публиката отделна история чрез предмети и специфична орнаментика и дизайн. Търсенията на автора  реализират  концепцията на проекта, който  провокира изява на душевните съзерцания, пречупено през битовото, обикновеното и незабележимото. „Моето участие е изключително емоционално.  Тези вещи ще изчезнат, но кръвта, която е в нашите вени, духът, който е в нас, той няма да изчезне, той е в нас, трябва само да си го припомним", споделя автора на инсталацията.  В рамките на проекта Магдалена Митева проведе Художествено ателие „ЛУМАГИ“, част от резидентната обучителна програма, в което се включиха представители на местните творчески индустрии и занаятчии.


Красимир Кирчев - куклен актьор и режисьор, съ-автор на творчески продукти и обучител в художествено ателие “ Кукли с Ханна Шварц“. Откритите споделени творчески пространства са уникална възможност за него да развие търсенията си като излезе от ограниченията на куклената сцена и на стандартните куклени персонажи и се включи в иновативните пърформанси и артистични инсталации „под открито небе” и пред нова, алтернативна публика. С участието на Кирчев, идеята на Ханна Шварц, „Раждането на човека” „оживя”сред  градския уличен  колорит и привлече вниманието на публиката, която се превърна в активен участник в представлението.

 Галерия

Връзки