Творческо пространство

Пространства

Художествено пространство ВЕРИДАС е своеобразна  експериментална дестинация от резидентен тип, която  предоставя алтернативни  възможности за  споделен  творчески процес,  за себепознание  и фокус  в индивидуалната или колективна работа на представители от различни школи и креативни индустрии,  свързвайки  местния с глобалния свят на изкуството.


Открити творчески пространства

Творчески пространства / Дунавски АЕРАРИУМ/  са модерен естетически инструментариум за съвременен диалог с публиките, който по естествен начин привлича хора и общности като провокира сензитивните  възприятия и преживявания, предизвикани от уникалното съчетание  на художествени идеи и изразни средства с въздействащите природни декори:   живописен завой на река Дунав, чийто брегове  се издигат във височина от 30 метра и  разкриваща се на юг  панорамна гледка  към Видинската низина и  Предбалкана. 


Откритото творческо пространство „Ламал” представлява самостоятелно  обособена природна „сцена“ за творчески изяви, подходяща за създаване и експериментиране в областта на ленд – арт скулптури и инсталации, като използва естествената сценография на река Дунав на фона на равнинните пейзажи към румънския бряг.

 

„Лозето на Марица“  е открито пространство с 360 градусова панорамна гледка на юг към Видинската низина и Предбалкана  и река Дунав на север и предоставя площ от 1000 кв.м сред обширни лозови масиви за реализиране на творчески проекти тип инсталация и пърформанс.

 
Градинско пространство "Арие" е разположено в близост до къща за творчески срещи и е естествен мизансцен за реализиране на идеи и проекти в непосредствена близост до закрито творческо пространство.

 


Закрити творчески пространства

Закритите художествени ателиета  са помощни артистични простраства към откритите такива, чиято цел е да разширят възможностите за целогодишни срещи на творчески екипи сред автентична атмосфера за реализиране на нови търсения, вдъхновени от  специфичния ландшафт, местния бит и култура. Пространствата осигуряват необходимите условия за споделен  творчески процес от резидентен тип,  за общуване на творци от различни школи и изкуства и утвърждават концепцията за творческите  резиденции, като   алтернативни академии.


Къща за творчески срещи


Пространството съхранява автентичната атмосфера от 40 -те години на 20 век и предоставя възможност за размисъл и самонаблюдение, срещи и дискусии в тиха и спокойна обстановка.


Художествено ателие

Пространство от 40 кв.м,  с прилежаща открита сцена към него. Ателието е естествена среда за начало на творческия процес, за раждане на идеи и тяхното разгръщане като потенциал за достигане до откритите пространства и създаване на нетрадиционна естетична визия и продукция чрез даденостите на  естествения природен мизансцен.

Зона за хранене и отдих
Зоната е част от закритото творческо пространство и се намира на пешеходно разстояние от откритите природни пространства за творческа изява, зоната разполага и със самостоятелно помещение за отдих и възстановяване. Обособеното пространство предразполага  за пълно потапяне в творческия процес в тиха и спокойна атмосфера, подходяща за съзерцание и авторски прозрения.