Творческо пространство

Публиката се развива, когато се вдъхновява


Творческо пространство ВЕРИДАС е открита експериментална лаборатория, която провокира естетическите търсения на авторите за нови художествени  изяви,  разгръща техния  професионален потенциал  за представяне на творбите пред динамично развиваща се публика в уникална природна среда.

 

Първото по рода си културно пространство в Северозападна България, което залага на новаторския подход към творчеството, се намира в село Гомотарци край Видин и  е разположено в непосредствена близост до големия и живописен завой на река Дунав, чийто брегове  представляват своеобразен природен асиметричен декор във височина от 30 метра и разкриваща се на юг  панорамна гледка към Видинската низина и  Предбалкана.  Мястото е част от държавната съкровищница на България и носи автентичния дух на античната крепост „Бонония”, при разкопките на която е открит аерариум – място, където при специални условия са съхранявали по естествен начин злато и ценности.

 

Природният декор, специфичният местен колорит и мистика  създават  възможност за сензитивна провокация към съвременната сценография и е предпочитано място за артистични  вдъхновения  за  жива импровизация, самонаблюдение и съпреживяване  с публиката.

 

 

 

 

 

 


Пространства

Географското местоположение и специфичния ландшафт на Дунавската равнина са  естествен декор за творческо вдъхновение и автентичен сценографски мизансцен за артистични изяви в областта на пространствените, изящни и сценични изкуства.

Проект Дунавски Аерариум

Творческо пространство ВЕРИДАС
Живата статуя Ащон Ка и персонажът „Това е Чистачът“
Проект "Дунавски АЕРАРИУМ" e идейна концепция за споделяне на културни пространства за творчески изяви, на възможности за създаване на нови сценични продукти, за провокация на чувствителността на зрителската аудитория към теми, свързани с бъдещето на човека, с произхода на  природните катаклизми вътре в нас, със средата около нас.
Творческо пространство ВЕРИДАС
Проект „Дунавски АЕРАРИУМ - споделено културно пространство за творчески и сценични изяви“ се реализира от Фондация „ВЕРИДАС“ с подкрепата на  Национален Фонд „Култура“, „Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата 2020“.